Zoeken
Menu
Sluiten

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel hierover. De Tweede Kamer ging op 5 juli 2018 akkoord, vervolgens wet is op 20 juli 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

Hoe werkt deze compensatie?

Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt de vergoeding ook na een langdurige ziekteperiode. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen als zwaar en onredelijk. Het kabinet wil deze scherpe rand van de transitievergoeding wegnemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding, die de werkgever betaalt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een hogere uniforme Awf-premie tegenover. Volgens de memorie van toelichting gaat het om een verhoging van de Awf-premie in het jaar van inwerkingtreding met ongeveer 0,5%  en structureel stijgt de Awf-premie met circa 0,1%.