Zoeken
Menu
Sluiten

Vooruitbetalingen door ondernemers
Bij leveringen aan ondernemers geldt dat er in verband met de vooruitbetaling een factuur moet worden uitgereikt. Voor de btw is dan het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt doorslaggevend. Om het 6% tarief toe te kunnen passen, is vereist dat de volledige vooruitbetaling in 2018 is gefactureerd. Let op. De Belastingdienst heeft gezegd dat deze kunstmatige constructies, waarbij er vooruit werd gefactureerd voor prestaties die na 1 januari 2019 zijn of worden verricht en betaald, zullen bestrijden. Wat dit dreigement exact inhoudt, is niet duidelijk.

Vooruitbetalingen door particulieren
Bij leveringen aan particulieren geldt dat voor zover de vooruitbetaling in 2018 wordt ontvangen het btw-tarief van 6% van toepassing is. Vooruitbetalingen die pas in 2019 worden ontvangen, zijn belast met 9% btw. De factuurdatum is bij vooruitbetalingen door particulieren niet van belang. Is het onzeker wanneer er betaald wordt, breng dan 9% btw in rekening, en crediteer 3% btw indien er in 2018 betaald is.

Achteraf betalingen en kasstelsel
Bij toepassing van het kasstelsel bepaalt het moment waarop de betaling ontvangen wordt het btw-tarief. Betalingen ontvangen in 2018 zijn belast met 6%, betalingen ontvangen in 2019 zijn belast met 9%.

Achteraf betalingen, factuurstelsel particulier
Als de afnemer een particulier is, is het moment waarop er wordt geleverd of de dienst wordt verricht beslissend.

Achteraf betalingen, factuurstelsel ondernemer
Is de afnemer een ondernemer of rechtspersoon, dan is het moment waarop de factuur wordt uitgereikt (of, als dat eerder is, de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht) bepalend voor het btw-tarief. Facturen uitgereikt in 2018 voor prestaties onder het verlaagde btw-tarief zijn belast met 6%. Prestaties verricht in 2018, waarvoor pas in 2019 de factuur wordt uitgereikt, zijn belast met 9% btw.